Vår tids dilemma


Dagens samhälle kräver mycket av individen. Vi ska uppleva mycket, ta del av massor av information och göra egna val vad gäller utbildning, arbete, bostad, el, pensionsfonder m.m.
   Det är individens eget ansvar att vara lycklig. Om du inte är lycklig är det ditt eget fel, du har inte gjort de "rätta valen".
   I gårdagens samhälle var det familjen, klasstillhörigheten och samhällets normer som formade individens liv i större utsträckning.
   Båda synsätten har sina för- och nackdelar. Idag finns bägge synsätten och många känner sig förvirrade.
   – Individen har ansvaret för sin lycka och ska göra det som förväntas för att bli lycklig.
   Förvirringen handlar om att vi inte vet hur vi ska leva för att "bli lyckliga" och hitta svaren på de "rätta valen".

Mitt svar på detta dilemma är att individen – var och en av oss – har svaren inom sig själv och genom att lära Dig lyssna inåt kan Du finna Dina egna svar om vilka val Du ska göra.© Pirjo Huusko 2007