Individuell terapi


Psykoterapi för vem?
Alla som önskar personlig utveckling har nytta och glädje av psykoterapi.

- Om Du är nyfiken på och intresserad av att tala med någon om din livssituation.
- Om Du befinner dig i livskris av något slag.
- Om Du av någon anledning mår psykiskt dåligt.
- Om Du vill något mer med livet och Du upplever att något hindrar dig.
- Om du är nyfiken på dig själv och vill utforska mer vem du är.

I gestaltterapi får du möjlighet att utforska dina tankar, dina känslor och ditt samspel med omgivningen, både nu och som barn.
Detta i syfte att få en större förståelse för Dig själv och för att få möjlighet till förändring.

Jag arbetar även med depressioner, medberoende-problematik, traumabearbetning och existentiella frågor.© Pirjo Huusko 2007