Livsorientering


Ibland är vi i situationer eller har frågeställningar som vi inte hittar lösningar på. Då är det bra att ha en samtalspartner som ställer frågor, kommer med andra infallsvinklar eller bara lyssnar.
Oftast har vi vänner till det. Min erfarenhet är att ibland är de redan färgade av berättelsen. De kan vara delaktiga i vad som sker och har en egen åsikt om vad som borde göras. Detta gör att det blir svårt att tänka fritt och fundera kring olika alternativ. Därför erbjuder jag livsorienterade samtal.

Livsorienterade samtal skiljer sig ifrån psykoterapi genom att vi har fokus på nuet och framtiden.
Du får möjlighet att formulera dina tankar och hitta Dina svar.
Antal samtal varierar efter Dina behov.© Pirjo Huusko 2007