Handledning utifrån ett gestaltterapeutiskt synsätt


"Det enda vi kan vara säkra på är våra egna upplevelser. Den egna upplevelsen kan aldrig bli "falsk" även om verkligheten kan vara beskaffad på ett annat sätt än vad vi tror."

Vi utforskar tillsammans upplevelser, tankar, känslor utifrån händelser och skeende. Detta i syfte att vidga och fördjupa kunnande om "sig själv" och arbetet.
Samtalet, orden, dialogen är grunden i handledningen. Samtalet sker genom att var och en talar utifrån sig själv, jag tänker, jag känner eller jag förnimmer.

I handledningen kan vi även använda oss av:
Reflekterande team – reflektera, fördjupa frågeställningen under en form som är strukturerad och den som "drar ärendet" inte hela tiden behöver vara i blickpunkten utan har möjlighet till inre reflektion.
Rollspel – åskådliggöra situationen i nuet och vara i det, istället för att prata "om situationen". Möjlighet att utveckla dialogen och att utforska känslor, tankar och upplevelsen.
Bild – komma bortom orden, genom att rita själv eller använda oss av bilder.

Jag har motsvarande 40 poängs handledarutbildning på Institutet för handledning och konsultation utöver annan erfarenhet och utbildning.© Pirjo Huusko 2007