Om mig


Nyfikenhet har varit en drivkraft i mitt liv och är det fortfarande. Nyfikenheten har gjort att jag har provat på olika slags arbeten. De senaste 20 åren har jag arbetat med socialt arbete, samtidigt har jag arbetat som gestaltterapeut i många år. Jag har träffar människor i väldigt olika livssituationer därigenom har jag fått respekt och ödmjukhet för människans förmåga att hitta olika livsstrategier.
Jag är född i Finland och har bott den största delen av mitt liv i Sverige. Jag har bott på bruksort, mindre samhälle och nu i Stockholm. Livet har lite olika förutsättningar beroende på var man bor.
Under en period i mitt liv har jag både varit politiskt aktiv och aktiv inom föreningslivet. Demokrati är en hjärtefråga för mig. Under denna period lärde jag mig att, om demokratin ska fungera behöver vi människor "stå upp för" våra åsikter. Grunden för demokrati är människan. Hur vi samverkar med varandra är avgörande för vilken samhällsutveckling vi får.
En av anledningarna till att jag började utbilda mig till gestaltterapeut var att stötta människor i att "stå på egna ben" vilket jag anser att demokrati kräver. Demokrati kräver självständiga människor i samverkan, i den egna lilla gruppen d.v.s. familjen, arbetsgruppen, umgänget och i politiska sammanhang.
De senaste åren har min nyfikenhet lett mig in på att utforska och uppleva den andliga delen av livet. Min erfarenhet är att andliga upplevelser också behöver att man "står på egna ben", d.v.s. att människan är förankrad i jorden.
Förutom gestaltterapeututbildningen har jag grundläggande psykoterapiutbildning, och traumautbildning. Jag har genomgått kroppspsykoterapi.

Detta är min bakgrund och i gestaltterapin är det Du som är i förgrunden.© Pirjo Huusko 2007